Veletrhy v ČR

ABF, a.s.
Ing. Jaroslav  Č í ž e k , generální ředitel, gr@abf.cz 
Václavské nám. 29, 111 21 Praha 1
Tel.:225 291 126, fax: 225 291 197, www.abf.cz

Agentura MADI
Marie  D i v i š o v á, ředitelka, madi@madi.cz
Husitská 27, 130 00 Praha 3
Tel/TAD/fax: 222 540 000, tel.: 222 541 221 , www.madi.cz

Agentura TRIUMF
Ing. Alexander Rozin, CSc., jednatel
Areál Výstaviště Praha, 170 90 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 220 103 111 www.triumf.cz

AMASIA EXPO, s.r.o.
Doc. PhDr. Dušan  P a v l ů, CSc., ředitel, pavlu@amasia.cz
Paříkova 362/3, 190 00 Praha 9
Tel: 283 890 565, www.amasia.cz

BDO Prima Audit, s.r.o.
Ing. Ladislav  N o v á k, ředitel, ladislav.novak@bdo.cz
Olbrachtova 5, 140 00 Praha 4
Tel.: 241 046 111241 440 898 , fax : 241 441 092, , www.bdo.cz

BECK Spedition
Ing. Pavel  B e c k, ředitel, beck.pavel@volny.cz 
Chrastavská 113/4, 190 00 Praha 9 Střížkov
Tel/fax: 286 881 730 602 311 950       

DART, spol. s r.o.
Ing. Jan  J a l o v e c, ředitel, jan.jalovec@model-hobby.cz, dart@model-hobby.cz   
Jeseniova 33, 130 00 Praha 3
Tel.:  222 585 627 222 584 380, fax : 222 588 435
www.model-hobby.cz
e-mail: veletrh@model-hobby.cz


Ing. Jiří  S t o j a r, jednatel společnosti
Ing. Petr  K o t o r a, 
petr.kotora@dhl.com    
Jaroslava  K n o p o v á, jaroslava.knopova@dhl.com
Dagmar  Š i m k o v á, dagmar.simkova@dhl.com
Poděbradská 28, 190 00 Praha 9
Tel./fax:               266 311 173       www.dhl.com

Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Ing. Marta  P r o c h á z k o v á, jednatelka, m.prochazkova@eurocentrumjablonec.cz  
Jiráskova 7, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.:   483 311 281, fax: 483 713 285, www.eurocentrumjablonec.cz/euroregion

Incheba Praha, spol. s r.o.
Ing. Alexander Rozin, CSc., jednatel
PhDr. Jan  N o v o t n ý, obchodní ředitel, j.novotny@incheba.cz
Areál Výstaviště Praha, 170 90 Praha 7 - Holešovice
Tel.: JOLY - Společnost pro realizaci veletrhů a výstav
Ing. Jiří  O d c h á z e l, MBA, PhD., ředitel, jiri.odchazel@joly.cz
Osadní 26, 170 00 Praha 7
Tel.:               233 383 564       , fax: 233 381 654, www.joly.cz

M I P Group, a.s. - Ing. Roman  J i r á s e k, předseda představenstva
Tomáš  K o t r č, místopředseda představenstva, kotrc@mip.cz
Monika  H r u b a l o v á, obchodní ředitel, hrubalova@mip.cz  
Hollarovo nám. 11, 130 00 Praha 3
Tel/fax: 267 315 585-88, fax: 271 734 816, www.mip.cz 

Ostravské výstavy, a.s.
Karel  B u r d a, ředitel, sekretariat.ovas@cerna-louka.cz
Dan  T y l e č e k, náměstek, dan.tylecek@cerna-louka.cz
Výstaviště Černá louka, 728 26 Ostrava
Tel.:               596 167 112       , fax : 596 114 962, www.cerna-louka.cz

Progres Partners Advertising, s.r.o.
Ing. František  K o č í, ředitel, sejkotova@ppa.cz , jirasek@ppa.cz
Opletalova 55, 110 00 Praha 1
Tel.:  224 218 403 , fax : 224 218 312, www.ppa.cz

Rapid, a.s.
Ing. Miloš  K o č í, gen. ředitel, koci@rapid.cz
Na Cihlářce 1340/11, 150 00  Praha 5
Tel.:   221 592 011       , fax: 221 592 004, www.rapid.cz 

TERIS, a.s.
Ing. Karel   D a c h, CSc., předseda představenstva, dach@teris.cz
Štětkova 18, 140 68 Praha 4
Tel.:   261 210 325 , fax 261 218 992, www.teris.cz

Veletrhy Brno, a.s.
Ing. Jiří  K u l i š  , gen. ředitel, jkulis@bvv.cz , jbilek@bvv.cz , tmoravec@bvv.cz , jcepek@bvv.cz
Výstaviště 1, 647 00 Brno
tel.: 541 152 801 , fax : 541 152 929, www.bvv.cz

Výstaviště České Budějovice, a.s.
Ing. Marcela  P a y e r o v á, ředitelka, payerova@vcb.cz, jirackova@vcb.cz
Husova 523, 370 21 České Budějovice
Tel.:  387 714 213 , fax : 385 342 480, www.vcb.cz

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Ing. arch. Zdeněk  Š t e f k a, CSc.,gen. ředitel, direct@flora-ol.cz, veletrh@flora-ol.cz  
Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
Tel.:   585 413 410, fax : 585 413 370, www.flora-ol.cz

Výstavnictví Praha, a.s.
Jan  L a u t n e r, ředitel, jan.lautner@vystavnictvi.cz
Na louži 5, 100 00 Praha 10
Tel.:  224 312 082 , fax : 224 311 752, www.expo.cz

Výstavy  Litoměřice, s.r.o.
Ing. Jitka  M a t o u š k o v á, ředitelka, matouskova@zahrada.cech.cz
Na vinici 13, 412 01 Litoměřice
Tel.:  416 732 863 , fax : 416 732 877, www.zahrada.cech.cz

WEVI
Patrik  W e b e r, ředitel, viktorweber@seznam.cz, patrik.weber@seznam.cz
U Zásady 18, 696 01 Rohatec
Tel:  424 980 908  721 706 087, www.wevi.cz

ZEPHYR, s.r.o.
Dr. Jarmila  F i ll o v á, jednatelka, jarmila.fillova@zephyr.cz, monika.svobodova@zephyr.cz  
Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4
Tel.:  234 633 166 , 234 633 152-4, fax : 261 001 165, www.zephyr.cz


 

 

Partneři webu

Výstavy
23.-25.1. www.forpasiv.cz
23.-25.1 www.strechy-praha.cz
   

 

mapa Slovenská verze


Stavsi.cz