BETOTECH, s.r.o., ( Laboratoř Beroun )

Komplexní technologický servis zajišťuje dceřiná společnost BETOTECH s.r.o.. Společnost rovněž poskytuje poradenství v oblasti technologie výroby betonu, malt, potěrů a kameniva ve spolupráci s pracovníky jednotlivých betonáren. Účastní se programů výzkumu a vývoje.

Adresa:
Beroun 660
Beroun
266 01

Tel.:
602 646 376

Email:
Web:

IČO:
25066153
DIČ:

Dosažený obrat:
Počet zaměstanců:

Odeslat poptávku


Vedoucí pracoviště, prokurista:
Ing. Jiří Žáček
mobil: 602 646 376
email: jiri.zacek@betotech.cz


Sortiment, služby

zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu a vláknobetonu
zkoušky čerstvého betonu na stavbách a odběr vzorků
zkoušky kameniva, cementu, popílku
poradenství v oblasti technologie betonu, návrhy složení betonu, průkazní a ověřovací zkoušky dle ČSN EN 206-1 v platném znění a dalších standardů (Ministerstvo dopravy, České dráhy, Ředitelství vodních toků)
systémy řízení výroby podle ČSN EN 206-1 v platném znění a systémy managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001
společnost nabízí odborná školení v oblasti výroby, dopravy a ošetřování betonu
spolupráce na vývojových programech

Doporučujeme:

mapa Slovenská verze


Stavsi.cz