PRAGOPROJEKT, a.s. ( Karlovy Vary )

PRAGOPROJEKT, a.s. je projektově-inženýrská společnost s širokou domácí i zahraniční zkušeností v oboru dopravních a inženýrských staveb. Společnost je česká, plně nezávislá, bez jakéhokoliv vlivu zahraničního kapitálu. Hlavním působištěm společnosti je Česká republika. Svoji základnu má v Praze, regionální projektové ateliéry v Liberci, Karlových Varech a Českých Budějovicích

Adresa:
Vítězná 2012/26
Karlovy Vary
360 01

Tel.:
+420 353 303 240

Email:
Web:

IČO:
45272387
DIČ:

Dosažený obrat:
Počet zaměstanců:
Více než 200

Odeslat poptávku


Sortiment, služby

Silnice a dálnice
•dopravní řešení územních plánů
•studie a projekty silnic, dálnic a městských komunikací
•rekonstrukce silnic
◦automatické zaměření současného stavu povrchu vozovek
◦zpracování počítačového modelu vlastním softwarem
◦návrh metod opravy a skladby konstrukce vozovky
◦optimalizace rozsahu prováděných oprav
◦posouzení návrhu rekonstrukce modelem HDM-4
•pěší zóny, parkovací možnosti, doprava v klidu
•vyvolané investice dopravní infrastruktury
•údržba, opravy a rekonstrukce
komunikací
•stavební dozor na stavbách komunikací
•odborná posouzení, expertizy, konzultace
•tvorba předpisů pro silniční hospodářství
•prezentace, zákresy řešení, animace trasy
Mosty a tunely
•mosty silniční, železniční, pro pěší i speciální
•diagnostika betonových mostů a konstrukcí
•hlavní prohlídky mostů
•přepočty zatížitelnosti, návrhy oprav a rekonstrukcí
•projekty tunelů a podzemních konstrukcí
•podzemní garáže, kolektory
•technologie tunelů
Městská doprava
•analýzy a studie dopravních systémů, městské a příměstské integrované dopravy, kombinované dopravy
•projekty pro územní a stavební řízení všech druhů hromadné dopravy – tramvaj, trolejbus, metro
•inženýrská činnost v rámci územního a stavebního řízení liniových staveb
•studie a projekty dopravních závodů
•energetické výpočty systémů
•vývoj a prodej součástí trolejbusového a tramvajového vedení
•dodávky systémů MHD „na klíč“
Pozemní stavby
•rekonstrukce a novostavby veřejných budov (banky, divadla, administrativní budovy)
•motely, motoresty, čerpací stanice pohonných hmot
•studie a projekty pozemních staveb dopravní infrastruktury
•střediska správy a údržby komunikací
•obytné budovy, rodinné domy, vily
•návrhy interiérů
Řízení staveb
•podnikatelské záměry, ekonomická posouzení
•investiční aktivity
•zadávací řízení
•tendrové dokumentace
•technická pomoc investorovi
•časové a finanční plány
•řízení staveb, kontrola postupu výstavby
•dodávky staveb „na klíč“
•autorský a stavební dozor, supervize
•tvorba předpisů (dodací, technické a kvalitativní podmínky dokumentací a staveb)

Doporučujeme:

mapa Slovenská verze


Stavsi.cz