Revoluce ve stavebním řízení: Portál stavebníka přináší zásadní změny

25.4.2024

Ilustrační foto: Andrea Piacquadio, pexels.com

Portál stavebníka je nová digitální platforma určená pro zjednodušení a modernizaci procesu stavebního řízení v České republice. Tento portál byl představen místopředsedou vlády pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem na Stavebním veletrhu v Brně 25. dubna 2024. Cílem projektu je vytvořit bránu k celému digitalizovanému stavebnímu řízení, která spojí stavební úřady, dotčené orgány a správce technické a dopravní infrastruktury do jednoho uživatelsky přívětivého rozhraní.

Portál je definován v § 268 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, a má za úkol zefektivnit administraci stavebních procesů a umožnit elektronickou komunikaci mezi všemi zainteresovanými stranami. Díky němu bude možné jednodušeji a rychleji podávat žádosti, sledovat stav stavebního řízení a komunikovat s úřady.

Spuštění portálu do ostrého provozu

Portál stavebníka bude spuštěn do ostrého provozu 1. července 2024. To znamená, že od tohoto data bude moci veřejnost využívat všechny funkce portálu, včetně podávání žádostí a nahrávání dokumentace pro stavební úřady. Tímto krokem se otevírá nový svět digitalizovaného stavebního řízení, který zrychlí a zjednoduší procesy pro občany, úřady i stavebníky.

Účel portálu stavebníka a jeho funkce

Portál stavebníka slouží jako základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti stavebního řízení. Uživatelé zde mohou podávat žádosti o stavební povolení, nahrávat projektovou dokumentaci a sledovat průběh svého případu. Portál je také propojen s dalšími státními službami, jako je katastr nemovitostí, základní registry, centrální registr vodoprávní evidence a digitální mapa veřejné správy.

Hlavním přínosem portálu je usnadnění komunikace mezi stavebníky, úřady a dotčenými orgány, což povede ke zkrácení doby pro povolení staveb a snížení celkových nákladů. Uživatelé budou mít přístup k aktuálním informacím a budou moci sledovat postup svého řízení v reálném čase.

Technické prostředí a funkce portálu

Portál stavebníka je jednoduchá webová aplikace, kterou lze používat z počítače, mobilu nebo tabletu. Pro přihlášení k portálu je zapotřebí pouze webový prohlížeč (například Safari, Firefox, Chrome nebo Edge) a identita občana (NIA). Portál je plně propojen s Informačním systémem stavebního řízení (ISSŘ), který je určen pro úředníky stavebních úřadů.

Jednotlivé funkce portálu zahrnují podávání žádostí o stavební povolení, nahrávání dokumentace, sledování postupu žádosti, prohlížení informačního modelu budovy (BIM) a další. Díky těmto funkcím budou mít stavebníci a úřady přehled o celém procesu a budou moci komunikovat efektivněji.

Co to znamená pro občany

Pro občany znamená spuštění portálu zjednodušení a zrychlení procesu stavebního řízení. Místo návštěv stavebních úřadů a vyřizování papírové dokumentace budou moci vše řešit online. To ušetří čas i peníze a umožní rychlejší získání stavebních povolení. Občané budou mít lepší přehled o postupu své žádosti a budou moci jednoduše komunikovat s úřady.

Ministerstvo pro místní rozvoj se také snaží zajistit hladký přechod na nový systém. Od začátku roku 2024 proškolilo přes 4 500 pracovníků stavebních úřadů a plánuje další školení a instruktážní videa, aby byl proces co nejjednodušší. Tímto způsobem chce ministerstvo zajistit, aby nový systém byl pro občany užitečný a efektivní.

 

Autor: Redakce Stavebninet.cz


Zpět na stránku novinky

Bazar stavebnin
Vložit inzerát zdarma

Výstavy a veletrhy

24.5. - 25.5.2024
Frýdeckomístecký veletrh: Stavba - Teplo - Energie - Auto - Zahrada - Hobby
Frýdek-Místek - Hala Polárka

30.8. - 1.9.2024
Dům Louny
Louny - Výstaviště

17.9. - 21.9.2024
For Arch
Praha - PVA EXPO PRAHA Letňany
 

 další výstavy a veletrhy

13.10. – 14.10.2023

ok1
mapa