AlfaPOL s.r.o.

Stavíme a opravujeme železniční i silniční mosty včetně inženýrských sítí. Provádíme sanace betonových konstrukcí.

Adresa:
U Tiskárny 616/9
Ostrava-město, Ostrava-Přívoz
702 00

Tel.:
+420 596 133 696
Fax:
+420 596 133 696

Email:
Web:

IČO:
25896512
DIČ:

Dosažený obrat:
Počet zaměstanců:Sortiment, služby

- železniční mosty (provádíme opravy, rekonstrukce i novostavby železničních mostů včetně projektové dokumentace
- inženýrské sítě (výstavba vodovodů, kanalizací, ČOV apod.
- komunikace ( nové městské komunikace, chodníků, nástupišť,přechodů, přístupových komunikací a parkovacích ploch
- injektáže
- silniční mosty (provádíme opravy, rekonstrukce i novostavby silničních mostů včetně projektové dokumentace) -
- systémy HeliBeamOprava zděných obloukových mostů a jejich dodatečné vyztužování
- použití technologie SILKOT
- opravy výtluků v živičných krytech pozemních komunikací
- opravy poruch krytů zpevněných ploch, parkovišť, odstavných ploch apod.
- opravy povrchů komunikací občanské vybavenosti (chodníků atd.)
- opravy poruch krytů cyklistických stezek
- vysprávky objízdných tras
- odstranění škod způsobených provozem komunikací v zimním období
- opravy havarijního stavu komunikací během zimy
- opravy komunikací porušených stavební činností (překopy, poklesy po překopech, lokální zásah do krytu vozovky apod.)
- Sanace betonových konstrukcí

Doporučujeme:

ok1
mapa