AZ Elektrostav, a.s.

Realizace stavby elektrických a optotelekomunikačních zařízení.

Adresa:
Bobnická 2020/8
Nymburk
288 02

Tel.:
+420 325 203 302
Fax:
+420 325 513 440

Email:
Web:

IČO:
45149909
DIČ:

Dosažený obrat:
Počet zaměstanců:
100 - 200Sortiment, služby

- projekce elektrických a optotelekomunikačních zařízení
- montáže, opravy, revize a údržba rozvoden, trafostanic, vrchních i kabelových elektrických rozvodů v napěťové hladině 0,4 až 400 kV
- montáže, opravy, revize a servis průmyslových elektroinstalací v napěťové hladině 0,4 až 22 kV
- montáže, opravy a údržba optotelekomunikačních zařízení (kombinovaných lan, zemních optokabelů, koncových zařízení atd.)
- výroba rozváděčů NN a VN
- měření a analýza elektrických veličin
- výroba skříní pro měření elektrické energie
- výroba ocelových konstrukcí a další zámečnické práce
- práškové lakování (nanášení termoreaktivních barev)
- prodej elektromateriálu
- opravy vozidel a mechanizace
- silniční doprava a práce mechanizačními prostředky

Doporučujeme:

ok1
mapa