EKOZIS spol. s r. o.

Realizace obytných, vodohospodářských či dopravních staveb.

Adresa:
Na Křtaltě 980/21
Šumperk, Zábřeh
789 01

Tel.:
+420 583 411 084
Fax:
+420 602 307 356

Email:
Web:

IČO:
41031024
DIČ:

Dosažený obrat:
Počet zaměstanců:Sortiment, služby

- vodohospodářské stavby, stavby vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod,
- vodních nádrží,úprav vodních toků a jejich revitalizace
- stavby průmyslové
- stavby občanské vybavenosti
-stavby rodinných domů a bytových domů
- stavby zemědělské
- stavby dopravní infrastruktury
- stavby ekologické, výstavba skládek komunálních a průmyslových odpadů, sanace starých zátěží

Doporučujeme:

ok1
mapa