HYDROGEOLOGIE PARDUBICE, spol. s r.o.

Měření radonu na stavebních pozemcích a v objektech pro stavební řízení a kolaudace.

Adresa:
Jana Palacha 324
PARDUBICE V - ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ
530 02

Tel.:
+420 466 303 515

Email:
Web:

IČO:
25263919
DIČ:
CZ25263919

Dosažený obrat:
méně než 10 mil. Kč
Počet zaměstanců:
méně než 25jednatel:
Bohuslav Urbanec
tel.: 466 303 515
mobil: 606 273 191
email: firma@hydrogeologie.cz


Sortiment, služby

- inženýrsko - geologické a hydrogeologické průzkumy
- vyhledávání zdrojů podzemní vody
- hydrodynamické zkoušky (čerpací zkoušky, zasakovací zkoušky)
odborné hydrogeologické posudky
- vrtné a studnařské práce ( komplexní dodávky )
- průzkumy znečištění zemin a podzemních vod
- měření radonu v půdním podloží a ve stavbách pro stavební povolení a kolaudační řízení
- monitorovací práce, laboratorní rozbory zemin a podz. vod v akreditovaných laboratořích, laboratoř mechaniky zemin
posuzování kvality pitných, povrchových a odpadních vod ve vztahu k platné legislativě
- konzultace a poradenství

Doporučujeme:

ok1
mapa