HYDROPROJEKT CZ a.s. ( České Budějovice )

Nabídka poradenských, projektových a inženýrských služeb v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí.

Adresa:
Zátkovo nábř. 448/7
České Budějovice, České Budějovice 1
370 01

Tel.:
+420 387 311 400
Fax:
+420 386 354 646

Email:
Web:

IČO:
26475081
DIČ:

Dosažený obrat:
Počet zaměstanců:Sortiment, služby

- Vodní stavby a vodní hospodářství
- Vodárenství
- Čištění odpadních vod
- Stokování, Kanalizace, Odvádění dešťových vod
- Hydrotechnika
- Protipovodňová ochrana
- Hydromeliorace a závlahy
- Hydroenergetika
- Životní prostředí
· Odpadové hospodářství
· Tvorba a ochrana krajiny
· EIA
· Plány oblasti povodí
· Pozemkové úpravy
- Hydroinformatika a Vodohospodářský Software
· Hydroinformatika
· Vodohospodářský software
· WINPLAN
- Project management, Inženýrská činnost
- Technická infrastruktura
- Architektura
- Statika, Pozemní stavby, Budovy
GIS
- Technická normalizace
· Přehled technických doporučení, ...
· Seznam odvětvových tech. norem ...
· Seznam technických norem ...
· Připravované normy

Doporučujeme:

ok1
mapa