Ing. Radek Gregor

Nabízíme projekce, poradenství, dotační management a realizace staveb pro města i obce.

Adresa:
Horní 2299/36
Žďár nad Sázavou 1
591 01

Tel.:
+420 566 620 215

Email:
Web:

IČO:
65752503
DIČ:

Dosažený obrat:
Počet zaměstanců:Sortiment, služby

- plynovody
- VVTL, VTL, STL,NTL plynovody a přípojky a regulační stanice plynu
- vodohospodářské stavby
- vodovody včetně vodojemů, čerpacích stanic, zdroje vody atd.
- kanalizace, čistírny odpadních vod, čerpací řady atd.
- rybníky včetně obnovy zaniklých, nádrže, potoky, meliorace, opevnění koryt toků, odstranění nánosů bahna, revitalizace toků a krajiny, biocentra, poldry pro protipovodňovou ochranu
- tlakové a podtlakové kanalizace - dálkové dopravy splašků na ČOV
- kabelizace

- elektro, sdělovací, veřejné osvětlení, kabelové televize atd.
- teplovody, produktovody a jiné sítě, montáže potrubí a technologických celků
- výstavba chodníků, vozovek, cest, parkovišť, cyklostezek a jiných zpevněných ploch
- tvorba veřejných prostor včetně architektonických návrhů a mobiliáře, sportoviště, hřiště a parkové úpravy, zpevněné plochy aj.

Doporučujeme:

ok1
mapa