M-SILNICE a.s. (závod Mosty a specilání stavby)

Stavby silnic, dálnic, mostů, inženýrských sítí, vodohospodářských a ekologických staveb. Výroba živičných obalovaných směsí a kameniva.

Adresa:
1. máje 198
Nový Bydžov
504 01

Tel.:
+420 495 846 111
Fax:
+420 495 703 813

Email:
Web:

IČO:
42196868
DIČ:

Dosažený obrat:
Počet zaměstanců:
Více než 200Obchodní náměstek:
Ing.Aleš Hřib
mobil: 724 021 033
email: ales.hrib@msilnice.cz

Ředitel závodu:
Petr Škráček
mobil: 495 846 111
email: petr.skarcek@msilnice.cz

Mistr betonárny:
Martin Kloz
tel.: 495 846 109
mobil: 604 529 957
email: martin.kloz@msilnice.cz


Sortiment, služby

- Vyrábí betony typu C dle ČSN EN 206-1, B dle TN SVB ČR 01-2004 (býv. ČSN 732400)
- Potěry se zaručenou pevností (frakce do 4mm)
- Vodostavební betony
- Betony odolné agresivnímu prostředí
- Speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace
- armovna
- výroba VST nosníků pro mostní konstrukce

Doporučujeme:

ok1
mapa