MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o.( Brno )

Nabídka služeb v oblastech inženýrského poradenství a projektového managementu.

Adresa:
Šumavská 524/31
Brno-Veveří
602 00

Tel.:
+420 549 131 248
Fax:
+420 549 131 246

Email:
Web:

IČO:
48588733
DIČ:

Dosažený obrat:
Počet zaměstanců:
100 - 200Sortiment, služby

Inženýrská a manažerská činnost společnosti Mott MacDonald pokrývá v České republice širokou škálu projektů výstavby a obnovy infrastruktury, která má dopad na mnoho oblastí každodenního života. Řadí se sem dopravní systémy, zásobování pitnou vodou, rekultivace krajiny, zpracování odpadních vod, ochrana životního prostředí a další.
Naše práce se zaměřuje především na dopravu, vodohospodářství, životní prostředí a projektový management.
Doprava
Zabýváme se všemi oblastmi dopravy - silnicemi, dálnicemi, městskými komunikacemi, železnicemi, podzemní kolejovou dopravou, mosty, tunely - od plánování, studií proveditelnosti přes vlastní projekt a stavební dozor až po údržbu a obnovu.
Voda
Dodávky pitné vody, čističky odpadních vod, odvodňování, kanalizace, jímky, retence dešťové vody, obnova vodních toků - to vše je naše práce v oblasti vodohospodářských staveb.
Životní prostředí
Posouzení vlivu staveb na životní prostředí, audity a akční plány tvoří hlavní náplň naší činnosti v oblasti životního prostředí, společně s územním plánováním, asanací půdy a správy přírodních zdrojů, ekosystémů a biodiverzity.
Projektový management
Naším hlavním cílem v oblasti řízení projektů je splnění požadavků zákazníka při optimálním využití finančních prostředků.
Pozemní stavby
Zabýváme se projektovým managementem a stavebním dozorem při výstavbě občanské vybavenosti. Na základě plánovaného rozvoje společnosti Mott MacDonald Praha, spol. s r.o. a požadavků z nových zakázek se chystáme rozšířit o oddělení projekce pozemních staveb.

Doporučujeme:


Všechny pobočky firmyZařazení v kategoriích

Záznam zařazen v kategoriích URS

Záznam zařazen v kategoriích firem
ok1
mapa