AGILE spol. s r.o.

Firma provádí bytové, občanské a průmyslové stavby (bytové domy, hypermarkety, výrobní a skladové haly). Dále vodohospodářské a inženýrské stavby (silnice, kanalizace, vodovody, ČOV, rybníky a poldry).

Adresa:
Dráby 542
Ústí nad Orlicí
566 01

Tel.:
+420 465 420 225
Fax:
+420 465 420 765

Email:
Web:

IČO:
15030741
DIČ:
CZ 15030741

Dosažený obrat:
Počet zaměstanců:Sortiment, služby

HTÚ při výstavbě pozemních objektů
- Zemní práce
- terenní úpravy
- zemní práce při výstavbě komunikací
Inženýrské stavby
- výstavba vodovodů, kanalizací
- komunikace a zpevněné plochy
- přeložky inženýrských sítí
Bytová výstavba
- novostavby
- rekonstrukce
Obchodní zóny
- výstavba obchodních domů včetně zpevněných ploch
- inženýring
Vodohospodářské stavby
- čištění a novostavby rybníků
úprava toků, opevnění
-poldry
- terénní úpravy
Demolice
-nevyužité průmyslové objekty
- recyklace stavebního odpadu

Doporučujeme:

ok1
mapa