AWT Rekultivace a.s.

AWT Rekultivace a.s. je pokračovatelem společnosti OKD, Rekultivace, a.s. a národního podniku OKR Rekultivace, který byl založen 1.1.1962.

Adresa:
Dělnická 884/41
Havířov-Prostřední Suchá
735 64

Tel.:
+420 596 580 111
Fax:
+420 596 440 258

Email:
Web:

IČO:
47676175
DIČ:
CZ47676175

Dosažený obrat:
Počet zaměstanců:
Více než 200Sortiment, služby

- Sanace starých ekologických zátěží
vodních toků, provozujeme skládky a zařízení k odstraňování a úpravě odpadů.
- Rekultivačně-asanační stavby
- Sanace starých ekologických zátěží
- Zemní práce
- Demolice
- Údržba pozemků
- Provoz skládek
- Likvidace a ukládání odpadů
- Projekční činnost
Doprava

Doporučujeme:

ok1
mapa